Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 782

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 782 MOTIE VAN DE LEDEN MARIJNISSEN EN ASSCHER

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet recent besloten heeft dat niet bewoners van verpleeghuizen maar medewerkers in verpleeghuizen als eersten gevaccineerd worden;

overwegende dat op dit moment zorgverleners in verpleeghuizen gevraagd wordt om de GGD te ondersteunen in het vaccineren van verpleeghuispersoneel;

van mening dat de werkdruk in verpleeghuizen omlaag moet en niet omhoog;

verzoekt de regering, te voorkomen dat het bemensen van de centrale priklocaties van de GGD leidt tot een hogere werkdruk en minder personeelsinzet in de verpleeghuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

Asscher