Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 781

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 781 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JETTEN

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ruim 700.000 studenten in het hoger onderwijs, en nog eens 500.000 mbo-studenten, in meerdere of mindere mate afstandsonderwijs volgen;

overwegende dat het openen van collegezalen en praktijkleslokalen een cruciale bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van het onderwijs;

overwegende dat het ontlasten van docenten tijdens deze crisis cruciaal is;

overwegende dat meerdere onderwijsinstellingen hebben aangegeven door middel van sneltesten meer ruimte voor onderwijs te willen bieden;

verzoekt de regering, om voor het eind van januari sneltestlocaties op te zetten op mbo-, hbo-, en wo-instellingen die dit willen, met als doel het frequent testen van studenten en docenten, wat meer ruimte kan bieden voor regulier onderwijs en het fysiek doorgang vinden van de tentamenweken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jetten