Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 779

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 779 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kabinetsbrief stelt dat de vaccinatiestrategie «gevolgen kan hebben voor de testcapaciteit»;

overwegende dat voldoende testcapaciteit cruciaal is in het tegengaan van de verdere opleving van het COVID-19-virus;

verzoekt de regering, te waarborgen dat het benutten van testlocaties voor vaccinaties niet ten koste gaat van de testcapaciteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Asscher

Marijnissen