Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 778

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 778 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN SEGERS

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bieden van perspectief aan jongeren zowel goed is voor het fysieke en mentale welbevinden als bij kan dragen aan een betere naleving van de coronamaatregelen;

constaterende dat veel gemeenten samen met jongeren initiatieven hebben opgezet op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding;

constaterende dat het kabinet geld uittrekt om bestaande initiatieven op te schalen en nieuwe initiatieven op te laten zetten;

van mening dat dit idealiter nog voor de kerstvakantie zou moeten leiden tot voldoende lokaal aanbod van activiteiten voor jongeren en dat het aanbod breed bij jongeren bekend moet zijn;

verzoekt de regering, voor de start van de kerstvakantie met gemeenten te bespreken hoe zij dit aanbod van initiatieven het best breed onder de aandacht van jongeren kunnen brengen en gemeenten hier zo nodig bij te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Segers