Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 773

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 773 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, zelfstandig wonende 70-plussers met comorbiditeit toe te voegen aan de groep mensen die als eersten mogen worden gevaccineerd, omdat ze een groter risico lopen op een ernstiger verloop van COVID-19 en daardoor een groter beroep doen op de ziekenhuizen, waar een spoedige vermindering van het aantal covidpatiënten zeer gewenst is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders