Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 772

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 772 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF C.S.

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondernemers die net voor of net na 15 maart 2020 zijn gestart geen gebruik kunnen maken van de NOW en de TVL;

overwegende dat een andere vorm van hulp nodig is;

verzoekt de regering, om zo goed als renteloze leningen met coulante terugbetaaltermijnen te verstrekken aan deze groep startende ondernemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkhoff

Pieter Heerma

Jetten

Segers