Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 73

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2019

In vervolg op mijn eerdere brief dd. 21 november jl. (Kamerstuk 25 295, nr. 72) meld ik u het volgende. De eerdere patiënt, waarover ik u in die brief berichtte, waarbij Lassa was vastgesteld en die in strikte isolatie werd verzorgd bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), is gisteravond overleden.

Verder meld ik u hierbij een tweede patiënt met Lassakoorts. Op 21 november ’s avonds bereikte mij het bericht dat ook bij een tweede Nederlandse arts, werkzaam in Sierra Leone, Lassakoorts is vastgesteld. Het RIVM oordeelde uit oogpunt van de meest optimale behandeling dat het noodzakelijk was om deze arts te repatriëren. Beide artsen zijn in Sierra Leone besmet geraakt, waarschijnlijk tijdens een medische handeling.

Repatriëring

De tweede patiënt is gisteren onder medische begeleiding gerepatrieerd en bij aankomst op Schiphol door een speciale ambulance rechtstreeks naar het Calamiteitenhospitaal, in het UMC Utrecht (UMCU), overgebracht.

Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerking van het Ministerie van VWS, UMCU en het Ministerie van Defensie. Het betreft een voorziening voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden. Het hospitaal beschikt over de bouwkundige voorzieningen om een beperkt aantal patiënten in isolatie te kunnen verzorgen. Eerder, tijdens de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014, is in het hospitaal ook een hulpverlener opgevangen die besmet was met ebola.

We hebben het Calamiteitenhospitaal gevraagd deze patiënt op te vangen, omdat de veiligheidsmaatregelen rond de eerdere patiënt in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een groot beslag leggen op de capaciteit van het LUMC.

Overig

Afgelopen dagen is er intensief contact met andere betrokkenen in Sierra Leone geweest. In het ziekenhuis in Sierra Leone werken nog enkele andere Nederlandse zorgverleners. De Nederlandse zorgverleners die contact hebben gehad met de twee patiënten met Lassakoorts worden inmiddels gerepatrieerd. De zorgverlening in het ziekenhuis in Sierra Leone is overgenomen door andere artsen, zodat de zorg daar zo goed mogelijk geborgd blijft.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins