Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 692

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 692 MOTIE VAN DE LEDEN WILDERS EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 4 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de introductie van een nationale reserve aan zorgmedewerkers, die kunnen worden ingezet tijdens een pandemie, ramp of terreuraanslag, en de Kamer over haar bevindingen ter zake te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Pieter Heerma