25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 676 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 28 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat er in de toekomst nooit sprake mag zijn van een directe of indirecte coronavaccinatieplicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Naar boven