Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201925295 nr. 67

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 67 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 65

Voorgesteld 19 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het sterftecijfer van 95 ook 9 mensen zitten die aan acute Q-koorts zijn overleden;

verzoekt de regering, de nabestaanden van de patiënten die aan acute Q-koorts zijn overleden ook de compensatie van € 15.000 toe te kennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema