25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 664 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VELDMAN

Voorgesteld 28 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer Europese landen een negatieve coronatest voorwaardelijk maken aan het inreizen uit landen waarvoor een negatief reisadvies geldt en dat onder andere Italië en Duitsland hiertoe samenwerken met private partijen;

overwegende dat Nederland een van de weinige landen in Europa is waar op de luchthavens momenteel geen testen beschikbaar zijn voor inkomende reizigers;

verzoekt de regering, het overleggen van een negatieve coronatest voorwaardelijk te maken aan het binnenreizen van Nederland vanuit een land waar een negatief reisadvies voor geldt;

verzoekt de regering tevens, bij het verder uitbouwen van een testinfrastructuur met snelteststraten de capaciteit op luchthavens en waar van toepassing andere inreislocaties te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Veldman

Naar boven