Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 645

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 645 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN VAN RAAN

Voorgesteld 14 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de routekaart van de rijksoverheid een overzicht geeft van de te nemen maatregelen per risiconiveau;

constaterende dat maatregelen onder het kopje «binnenlandse reizen» gaan van «geen beperkingen» onder het eerste risiconiveau, naar «beperkte reisbewegingen» onder de tussenniveaus, tot «niet-noodzakelijke reizen in binnen- en buitenland vermijden» bij het vijfde en laatste risiconiveau;

overwegende dat het ontbreken van het kopie «buitenlandse reizen» de indruk wekt dat buitenlandse reizen zelfs onder het vierde risiconiveau (zeer ernstig) geen enkel probleem zouden kunnen zijn;

verzoekt de regering, in de routekaart het kopje «buitenlandse reizen» toe te voegen en daarin maatregelen op te nemen per risiconiveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Van Raan