Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 400

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 400 MOTIE VAN HET LID ASSCHER

Voorgesteld 4 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, aan te geven welke beleidsmaatregelen zijn genomen die aanpassing, wijziging of uitbreiding behoeven bij een toename en welke maatregelen daar nu al voor worden genomen, en de Kamer voor 1 juli te berichten over inzet en tijdspad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher