25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 373 MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN VAN HAGA

Voorgesteld 20 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen naar mogelijkheden voor het gebruik van hydroxychloroquine voor de behandeling van corona;

verzoekt de regering tevens, maatregelen te nemen opdat hydroxychloroquine weer wordt vrijgegeven voor de eerste lijn;

verzoekt de regering, ten slotte in afwachting van de resultaten van het onderzoek op grote schaal hydroxychloroquine alvast in te slaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet

Van Haga

Naar boven