Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 349

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 349 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2020

Bijgaand treft u een Aanwijzing aan de Inspectie Leefomgeving en Transport ingevolge artikel 14 van de Regeling vaststelling aanwijzing inzake de rijksinspecties1. De aanwijzing strekt ertoe om tijdelijk geen handhavingsbesluiten te nemen jegens bedrijven die een noodzakelijke stof voor de productie van SARS-Cov-19 testen van buiten de Europese Unie importeren, of waarvan zij de productie opvoeren en voor welke zij nog niet over een volledige REACH-registratie beschikken. De Aanwijzing noemt hiervoor overwegingen die verband houden met de beheersing van de uitbraak van COVID-19 en heeft uitsluitend betrekking op deze stof, die nodig is in het publiek belang.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven – Van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl