Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 293

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 293 MOTIE VAN HET LID KROL C.S.

Voorgesteld 22 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de capaciteit om te testen kan oplopen tot 29.000 tests per dag;

constaterende dat dit aantal al weken wordt genoemd, maar dat er nu slechts 7.000 tests per dag worden uitgevoerd;

overwegende dat testen voor veel mensen en beroepsgroepen van groot belang is;

verzoekt de regering, het aantal tests per dag daadwerkelijk op te voeren richting de 29.000,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Van Haga

Van Kooten-Arissen