Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 184

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 184 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S.

Voorgesteld 26 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veelvuldig testen van groot belang is voor het effectief bestrijden van het coronavirus;

overwegende dat er nu een tekort is aan testmateriaal;

constaterende dat de Taskforce Diagnostiek opdracht heeft gekregen te zorgen voor voldoende testcapaciteit middels inkoop en productie en de verdeling van de beschikbare capaciteit;

overwegende dat er een speciaal gezant is aangesteld om de productie van tests in Nederland te bewerkstelligen;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat dit op korte termijn tot resultaten leidt, en hierbij de inzet van verdergaande juridische maatregelen richting de private sector te bezien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Klaver

Veldman

Jetten

Segers

Van der Staaij

Marijnissen

Wilders

Krol

Ouwehand

Azarkan

Baudet

Van Haga

Van Kooten-Arissen