25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 1742 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering werkt aan een middellangetermijnvisie;

verzoekt de regering te borgen dat een gezondheidscampagne met de focus op sport en bewegen daarvan onderdeel is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Inge van Dijk

Van der Laan

Kuik

Naar boven