25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 1681 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S.

Voorgesteld 21 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ontwikkelen van een langetermijnbeleid op corona een van de doelstellingen is van kabinet en Kamer;

constaterende dat onze inwoners, verdeeld over alle leeftijden, aantoonbaar minder zijn gaan bewegen;

constaterende dat de effecten van sporten en bewegen direct bijdragen aan zes belangrijke kernwaarden, namelijk: fysieke waarde, emotionele waarde, sociale waarde, persoonlijke waarde, intellectuele waarde en financiële waarde;

overwegende dat in toekomstig beleid ook het voorkomen van ziek zijn en gezonder worden betrokken moet worden;

verzoekt het kabinet te onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen zo spoedig mogelijk toegevoegd kunnen worden aan de lijst van essentiële sectoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Inge van Dijk

Rudmer Heerema

Van der Laan

Naar boven