25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 167 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld 18 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake is van een dreigende schaarste aan testmateriaal en zodoende niet iedereen met evidente symptomen van het coronavirus kan worden getest;

constaterende dat in landen als Taiwan sprake is van uitgebreide testmogelijkheden;

overwegende dat het testen van personen met symptomen van groot belang is teneinde verspreiding van het virus te voorkomen;

verzoekt de regering, maatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat er in Nederland voldoende testmateriaal beschikbaar komt, zodat iedereen met klachten kan worden getest,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet

Naar boven