25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 156 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN SEGERS

Voorgesteld 18 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 170 voedselbanken in Nederland elke week via 515 uitgiftepunten voedsel aan 88.000 mensen geven, waarvan 33.000 kinderen jonger dan 18 jaar;

overwegende dat het aanbod van voedselbanken stokt doordat:

  • veel van de 12.000 vrijwilligers gepensioneerd zijn en vallen onder de risicogroep van het coronavirus;

  • het aanbod van supermarkten/distributiecentra stagneert;

overwegende dat veel voedselbanken zich daarom al genoodzaakt hebben gezien voorlopig tot 7 april aanstaande met hun activiteiten te stoppen;

verzoekt de regering, op zo kort mogelijke termijn in gesprek te gaan met alle relevante partijen om de voedselvoorziening aan de allerarmsten in Nederland veilig te stellen, bijvoorbeeld door het inzetten van voedsel vanuit de horeca, het inzetten van jongeren als vrijwilliger, het wegnemen van financiële belemmeringen et cetera,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Segers

Naar boven