Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 150

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 150 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 128

Voorgesteld 12 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de gehele regio Hollands Midden een noodverordening is ingesteld waarmee bijeenkomsten van meer dan 100 mensen strafbaar wordt gesteld;

overwegende dat landelijk beleid gewenst is om te voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen regio’s als het gaat om het verbieden of het inperken van evenementen;

verzoekt de regering, bij het overleg komende maandag met de veiligheidsregio's gezamenlijk afspraken te maken over de aanpak van en handhaving bij evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink