25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 1410 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S.

Voorgesteld 18 augustus 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in dertien Europese landen een vaccinatiebewijs een voorwaarde is voor toegang tot uitgaansgelegenheden en horeca;

constaterende dat Europese landen als Italië, Frankrijk en Griekenland het COVID-19-vaccin verplicht hebben gesteld voor een deel van de zorgmedewerkers;

overwegende dat de premier heeft aangegeven dat wanneer organisaties willen kiezen voor een vaccinatieplicht, de rechter daarover moet oordelen;

verzoekt de regering, spoedig een wetsvoorstel voor te bereiden dat erop toeziet dat organisaties werknemers niet kunnen verplichten om zich te laten vaccineren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Wilders

Van Haga

Van der Staaij

Van Houwelingen

Van der Plas

Pouw-Verweij

Simons

Wassenberg

Naar boven