25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 1407 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S.

Voorgesteld 18 augustus 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afstandsmaatregel in het hoger onderwijs en mbo losgelaten wordt;

constaterende dat hierdoor fysiek onderwijs steeds meer mogelijk wordt;

overwegende dat fysiek onderwijs voor sommige studenten met een ondersteuningsbehoefte, mantelzorgers of chronisch zieke studenten nog onvoldoende veilig is;

verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU om ervoor te zorgen dat hybride onderwijs mogelijk blijft voor deze groep studenten tot de omstandigheden ook voor hen veilig zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bikker

Kuiken

Westerveld

Naar boven