25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 1332 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2021

Met deze brief informeer ik u graag over de aanstaande gewenste aanschaf van extra vaccins van Moderna, voor onze vaccinatiestrategie in 2022 en 2023.

Elementen van de overeenkomst die we hiertoe sluiten met Moderna zijn vertrouwelijk. Die elementen hebben we opgenomen in een vertrouwelijk addendum bij deze brief1. De informatie in dat addendum mag niet worden geopenbaard.

Eerder heb ik uw Kamer o.a. met mijn brief van 18 juni (Kamerstuk 25 295, nr. 1297) en met een separate brief, geïnformeerd over de deelname van Nederland aan de nieuwe overeenkomst met BionTech/Pfizer (Kamerstuk 25 295, nr. 1183), ten behoeve van onze vaccinatieresponse in de jaren 2022 en 2023. In die brief heb ik uiteengezet dat ik voor de jaren 2022 en 2023 wil kiezen voor zekerheid. Duidelijkheid over de noodzaak om de hele, of een deel van de bevolking in die jaren opnieuw (volledig) te vaccineren ontbreekt nog. De Gezondheidsraad zal zich deze zomer over dit vraagstuk buigen. Het kabinet kiest er derhalve voor om nu voor de jaren 2022 en 2023 vaccins in te kopen om de gehele Nederlandse bevolking boven de 12 jaar, volledig te kunnen vaccineren, mocht dat noodzakelijk blijken.

In de bedoelde brieven heb ik u ook geschetst hoe ik de vaccinportefeuille voor deze jaren wil opbouwen. We gaan hiertoe uit van een behoefte aan vaccins van ruim 30 miljoen doses per jaar (of evenredig minder indien we kiezen voor de inzet van one-shot vaccins zoals Janssen), voldoende om in beide jaren 15 miljoen mensen volledig te kunnen vaccineren.

Onze vaccinportefeuille wil ik als gezegd laten bestaan uit vaccins:

  • die zo goed mogelijk aanpasbaar zijn op virusmutaties;

  • van meerdere leveranciers die betrouwbaar zijn gebleken in hun leveringen en wiens productie (grotendeels) in de EU plaatsvindt;

  • op basis van verschillende technologieën (mRNA, aangevuld met eiwit en vector-technologie).

De mRNA-vaccins hebben tot nu toe hun waarde bewezen. Gezien dit feit en het feit dat zij ook het best aanpasbaar zijn aan mutaties, maakt dat ik ervoor kies om mRNA-vaccins de basis te laten zijn van onze portefeuille in 22 en 23.

Het hiertoe recent gesloten contract met BionTech/Pfizer, wil ik daarom aanvullen met extra vaccins van Moderna.

Hiertoe wil ik samen met de EU-partners de opties onder het tweede lopende contract met Moderna lichten. De opt-out-periode voor dit nieuwe contract verloopt per 30 juni aanstaande.

In dit nieuwe contract met Moderna worden vergelijkbare afspraken gemaakt als in het recente contract met BionTech/Pfizer, over de verplichting om de vaccins aan te passen aan virusmutaties waartegen de bestaande vaccins onvoldoende bescherming bieden. Hiernaast werkt Moderna ook aan een variant op hun vaccin, dat zich specifiek richt op kinderen. Het contract geeft een recht om aan te geven welke versies van het Moderna-vaccin we af willen nemen. Ik ben daarom van mening dat Nederland mee moet doen aan dit nieuwe optiecontract met Moderna. Dit contract geeft ons recht op 6.426.489 doses van dit vaccin, welke over 2022 verdeeld geleverd kunnen worden.

De vaccinbehoefte voor de jaren 2022 en 2023 kan dan als volgt worden ingevuld:

 

Q1/22

Q2/22

Q3/22

Q4/22

Q1/23

Q2/23

Q3/23

Q4/23

Gewenst volume

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

BionTech/Pfizer

4.375.000

4.375.000

4.375.000

4.375.000

4.375.000

4.375.000

4.375.000

4.375.000

Moderna (oud)

750.000

750.000

750.000

750.000

       

Moderna (nieuw)

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

       

Janssen

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Novavax/Sanofi

525.000

525.000

525.000

525.000

525.000

525.000

525.000

525.000

De doses BionTech/Pfizer komen uit de recent nieuw gesloten overeenkomst met BionTech/Pfizer. Alle doses die we dit jaar nog zullen ontvangen zullen we grotendeels nodig hebben voor de huidige vaccinatiecampagne. Onder de lopende overeenkomsten met Moderna, ontvangen we er dit jaar nog ruim 12 miljoen doses. Een deel van deze doses gebruiken we nog voor de lopende campagne. Een deel hiervan (3.000.000 doses) zullen we doorschuiven naar 2022. Deze staan in bovenstaande tabel onder de titel «Moderna (oud)». Onder «Moderna (nieuw)»staan de doses uit de nieuwe overeenkomst. Het is gezien de beperkte houdbaarheid van de vaccins, niet mogelijk om alle nog te ontvangen doses door te schuiven naar volgend jaar. Het deel dat niet kan worden gebruikt in 2022, zal worden gedoneerd. Ook zullen we een deel van de Janssen leveringen in 2021, gebruiken in 2022. De resterende behoefte aan vaccins zullen we dekken met een van de eiwit-vaccins (Novavax/Sanofi). Deze zijn echter beide nog niet tot de markt toegelaten. Het CureVac-vaccin laat ik gezien de onduidelijkheid rond dit vaccin, voor dit moment buiten beschouwing.

Hiermee is de vaccinbehoefte voor 2022 gedekt. Die voor 2023 gedeeltelijk. De keuze hoe te voldoen aan de volledige behoefte aan vaccins in 2023, zal later gemaakt worden, wanneer we beter zicht hebben op de behoefte aan vaccins en vaccinatie op dat moment. Het reeds gesloten contract met BionTech/Pfizer kent ook een optie-deel, dat indien gewenst later nog gelicht kan worden.

De kosten van de vaccins worden gedekt uit het budget voor vaccinaankoop. De beschikbare verplichtingenruimte in dit budget is toereikend voor de aankoop van deze extra doses Moderna. Aangezien deze uitgaven passen binnen de beschikbare middelen, ligt hieraan geen nieuwe begrotingswet ten grondslag. Het is mogelijk dat voor de aanschaf van eventuele additionele vaccins voor 2022 en 23, zoals het eiwit-vaccin van Novavax/Sanofi, wel extra begrotingsmiddelen nodig zijn. Als dit het geval is, dan zal ik u vanzelfsprekend vooraf vragen deze uitgaven te autoriseren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven