25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 1304 MOTIE VAN DE LEDEN WILDERS EN KUZU

Voorgesteld 24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, kinderen niet actief uit te nodigen voor de vrijwillige vaccinatie tegen corona,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Kuzu

Naar boven