25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 1077 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S.

Voorgesteld 24 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het niet eerlijk is als bedrijven dividend en bonussen uitkeren als zij loonsteun van de Nederlandse overheid ontvangen;

verzoekt de regering, een voorstel te doen om voorwaarden aan loonsteun te stellen ten aanzien van het uitkeren van winsten en bonussen door multinationals in het buitenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

Marijnissen

Kröger

Naar boven