Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 1071

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 1071 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S.

Voorgesteld 24 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat technische innovaties kunnen bijdragen aan het tegengaan van overdracht van het coronavirus in binnenruimtes zoals in de horeca, het mkb en sportscholen;

constaterende dat uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven is gebleken dat met een combinatie van ventilatie en luchtreiniging ruim 85% van de lucht in binnenruimtes gereinigd kan worden, en dat Duits onderzoek zelfs nog hogere percentages laat zien;

constaterende dat het RIVM aangeeft dat dit effect echter alleen met een rekenmodel is berekend, en dat het de voorkeur zou hebben om de combinatie van ventilatie en luchtreiniging ook in de praktijk te meten;

verzoekt de regering, praktijkonderzoek uit te laten voeren naar de vraag of en, zo ja, onder welke voorwaarden technische innovaties zoals het gebruik van luchtreinigers de transmissie van het coronavirus in binnenruimtes verminderen, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Dik-Faber

Wilders

Van der Staaij

Sazias