Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 1005

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 1005 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 24 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zzp'ers met een werkende partner in toenemende mate in financiële problemen komen, omdat zij niet in aanmerking komen voor de Tozo en één inkomen niet altijd voldoende is om de vaste lasten te kunnen betalen;

constaterende dat deze crisis nu al bijna een jaar duurt, waardoor het water bij steeds meer zzp'ers aan de lippen staat;

overwegende dat de TONK veel maatwerk van gemeenten verwacht, terwijl met het schrappen van de partnertoets in één keer veel mensen geholpen zijn;

verzoekt de regering, de partnertoets in de Tozo te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Ploumen

Marijnissen