Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725295 nr. 1

25 295
Infectieziektenbestrijding

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Rijswijk, 7 april 1997

Hierbij zend ik u de beleidsnota Infectieziektenbestrijding. Via deze nota informeer ik u over het huidige beleid op dit terrein en geef ik aan met welke instrumenten dit op een aantal punten nog verbeterd zal worden. Onderdeel van de nota vormen mijn standpunten op een viertal adviezen van de Gezondheidsraad, die u eerder zijn toegezonden. Dit betreft:

– «Dwang en drang in de tuberculosebestrijding» (kenmerk GZB/GZ 96-1952, 21 juni 1996)

– «Bescherming tegen hepatitis B» (kenmerk GZB/GZ 96-4253, 7 oktober 1996)

– «Bescherming tegen difterie» (kenmerk GZB/GZ 96-4547, 21 oktober 1996)

– «Prionziekten» (kenmerk GZB/GZ 96-5853, 12 december 1996)

Als bijlage ontvangt u de publicatie «Infectieziekten in Nederland. Epidemiologie, diagnostiek en bestrijding»1 .

Een deel van de beleidsnota Infectieziektenbestrijding betreft de preventieve gezondheidszorg. In april kunt u nog twee brieven verwachten die betrekking hebben op onderdelen van de preventieve gezondheidszorg: mijn standpunt op het rapport van de commissie Versterking Collectieve Preventie (kenmerk GZB/GZ 96-5231, 22 november 1996) en het evaluatie-onderzoek van de jeugdgezondheidszorg 0–19 jaar. Het standpunt op dit laatste onderzoek zal ik u toezenden nadat ik hierover met deskundigen heb gesproken tijdens een zogenaamde «invitational conference». Deze is gepland voor juni van dit jaar.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.