Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725282 nr. 4

25 282
Het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 15 april 1997

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht:

I

In artikel 23, tweede lid, moet de zinsnede «aangemerkt als de» op een nieuwe regel geplaatst worden.

II

In artikel 70 moet de zinsnede «20b. Wet» op een nieuwe regel geplaatst worden.

III

In artikel 71, onderdeel I, moet in artikel E 6a de zinsnede «lager is dan het percentage van de pensioen-» op een nieuwe regel geplaatst worden.

IV

In artikel 71, onderdeel J, moet tussen de wijzigingspunten 3 en 4 een witregel staan.