Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725243 nr. 2

25 243
Uitbreiding van de NAVO en de stabiliteit in Europa

nr. 2
MOTIE VAN HET LID BOLKESTEIN

Voorgesteld 4 maart 1997

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel:

1. dat uitbreiding van de Navo alleen mag plaats hebben indien zij de stabiliteit in Midden- en Oost-Europa bevordert;

2. dat de samenwerking met Rusland er niet onnodig door mag worden beschadigd;

3. dat Europa niet door een nieuwe scheidslijn mag worden verdeeld;

van oordeel, dat de Navo de vervulling van deze drie voorwaarden nog niet plausibel heeft gemaakt;

spreekt als haar mening uit, dat uitbreiding van de Navo in de huidige omstandigheden ongewenst is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bolkestein