Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725168 nr. 17

25 168
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbetering van de aansluiting van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs (profielen voortgezet onderwijs)

nr. 17
MOTIE VAN HET LID LAMBRECHTS

Voorgesteld 28 mei 1997

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces en zelfstandig werken onderdeel vormen van de tweede fase;

overwegende, dat niet alle leerlingen over die vaardigheden beschikken en daardoor het gevaar van vroegtijdig en onnodig afvallen van leerlingen toeneemt;

van mening, dat het wenselijk is dat alle scholen specifieke deskundigheid in huis hebben om leerlingen van het eerste tot het laatste jaar hierin te begeleiden en de benodigde vaardigheden methodisch aan te reiken;

verzoekt de regering,

«zelfstandig leren werken» als een zelfstandig en ondersteunend specialisme te laten ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lambrechts