Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725168 nr. 16

25 168
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbetering van de aansluiting van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs (profielen voortgezet onderwijs)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DE CAMP

Ontvangen 28 mei 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 13, tweede lid, onderdeel d, onder 2°, voor «of filosofie» ingevoegd: maatschappijleer,.

II

In artikel I, onderdeel D, vervalt in artikel 13, derde lid, onder b, het woord: maatschappijleer,.

Toelichting

Dit amendement beoogt de positie van het vak maatschappijleer vast te leggen. Na een uitgebreide discussie is maatschappelijke overeenstemming bereikt over de waarde van het vak maatschappijleer en in het profiel Cultuur en Maatschappij als doorstroom relevant

Van de Camp