Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725122 nr. 18

25 122
Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID KALSBEEK-JASPERSE C.S.

Ontvangen 16 juni 1997

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1, onderdeel d, wordt na «arbeidsongeschiktheidscriteria» ingevoegd: , de Algemene nabestaandenwet.

Toelichting

Met name de voorzieningen bedoeld in artikel 3 kunnen ook van belang zijn voor personen, die een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet (Anw) ontvangen. Als de gemeente activiteiten organiseert, die tot doel hebben mensen, die afhankelijk zijn van een uitkering, te ondersteunen naar toetreden tot het arbeidsproces, dan zouden deze activiteiten ook toegankelijk moeten zijn voor Anw-ers. Juist de Anw-ers, die hun uitkeringsrecht ontlenen aan het feit, dat zij kinderen onder de 18 jaar in hun huishouden hebben, zijn gebaat bij deze activiteiten.

Kalsbeek-Jasperse

Bakker

Essers

Dankers

Rosenmöller

R. A. Meijer

Van Dijke

Van Middelkoop

Van der Vlies