Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725122 nr. 17

25 122
Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID DANKERS

Ontvangen 16 juni 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 20, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt tot het doen vervallen van de bevoegdheid van de minister om in het kader van het toezicht op de uitvoering aanwijzingen te geven. De onderliggende decentralisatiegedachte van de wet wordt door dit artikellid geweld aangedaan. Deze vergaande bemoeienis van de minister is niet nodig, als taakstelling en verantwoordelijkheidstoedeling van gemeenten en arbeidsvoorziening worden verduidelijkt.

Dankers