Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725122 nr. 16

25 122
Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID DANKERS

Ontvangen 16 juni 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 15, tweede lid, vervalt.

II

In artikel 18, tweede lid, wordt in onderdeel a «de vereisten van artikel 15, eerste en tweede lid» vervangen door: het vereiste van artikel 15, eerste lid.

III

In artikel 24, eerste lid, onderdeel b, vervalt «en bij een dienstbetrekking met een duur van meer dan twee jaar, gerekend vanaf de datum van aanvang van de arbeidsovereenkomst met de banenpool, artikel 15, tweede lid, van toepassing is».

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat voor mensen die langer dan twee jaar in dienst zijn, de arbeidsvoorwaarden in vrije onderhandeling overeengekomen kunnen worden zonder dat de subsidie vervalt.

Dankers