Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725122 nr. 15

25 122
Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID DANKERS

Ontvangen 16 juni 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 15, eerste lid, onderdeel a, wordt na «dienstbetrekking» ingevoegd: gemiddeld.

Toelichting

Dit amendement stelt als vereiste voor subsidieverstrekking dat de arbeidsduur van de dienstbetrekking gemiddeld 32 uur per week bedraagt. Dit kan nodig zijn in verband met de persoon betreffende factoren.

Dankers