Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725122 nr. 10

25 122
Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID VAN MIDDELKOOP

Ontvangen 11 juni 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 11, aanhef, wordt «bedoeld in de artikelen 9 en 10, tweede lid» vervangen door: bedoeld in artikel 9.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe te waarborgen dat de WIW-dienstbetrekking met een WSW-geïndiceerde jongere na het bereiken van de leeftijd van 23 jaar wordt gecontinueerd totdat hij of zij in het kader van de WSW een dienstbetrekking krijgt aangeboden.

Van Middelkoop