Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201425087 nr. H

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

H MOTIE VAN HET LID DE BOER C.S.

Voorgesteld 21 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat belastingverdragen, net als investerings- en handelsverdragen, impact kunnen hebben op de economische ontwikkeling van landen en de burgerrechten en de sociaaleconomische rechten van hun inwoners,

overwegende, dat Nederland een verantwoordelijkheid heeft om bij het afsluiten van (belasting)verdragen negatieve effecten te voorkomen, met name waar het gaat om verdragen met ontwikkelingslanden en landen waar de mensenrechtensituaties te wensen overlaat,

voorts overwegende, dat het daarom van belang is om bij de totstandkoming van belastingverdragen

  • de effecten van die verdragen voor de burgers van ontwikkelingslanden in kaart te brengen en te betrekken, bijvoorbeeld met een ex-ante impact assessment,

  • standaard het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking te betrekken en / of

  • de betrokkenheid te verankeren van lokale en internationale vakbonden, mensenrechtenorganisaties en andere NGO's;

verzoekt de regering voorstellen te doen hoe bij de totstandkoming van belastingverdragen de belangen van burgers van ontwikkelingslanden en de handhaving van internationale mensenrechtenstandaarden beter gewaarborgd worden en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Elzinga

Strik

Vos

Kox