Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201425087 nr. G

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

G MOTIE VAN HET LID ELZINGA C.S.

Voorgesteld 21 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de grondslaguitholling van de vennootschapsbelasting internationaal op de agenda staat in G20-, OESO- en EU-verband,

constaterende, dat multinationale ondernemingen de verschillen tussen verschillende belastingregimes van landen gebruiken en misbruiken,

constaterende, dat deze belastingplanning leidt tot een ongewenst ongelijk speelveld tussen transnationaal en nationaal opererend bedrijfsleven,

van mening dat dubbele niet-belasting voorkomen dient te worden, bij voorkeur via multilaterale afspraken,

verzoekt de regering multilaterale initiatieven voor algemene antimisbruikmaatregelen door EU en OESO te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elzinga

De Boer

Kox

Ruers

Ganzevoort