Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201525087 nr. 93

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 93 MOTIE VAN DE LEDEN NEPPЀRUS EN VAN VLIET

Voorgesteld 5 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een aantrekkelijk en stabiel vestigingsklimaat met bijbehorende fiscale faciliteiten belangrijk is voor bedrijven om te kiezen voor Nederland als vestigingsland voor hun bedrijf;

constaterende dat de vele aanwezige buitenlandse bedrijven in Nederland zorgen voor banen en economische groei;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om banen in Nederland te behouden en nieuwe banen aan te trekken door een blijvend aantrekkelijk vestigingsklimaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus

Van Vliet