Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201525087 nr. 92

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 92 MOTIE VAN HET LID GROOT

Voorgesteld 5 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de tijd van agressieve belastingplanning voorbij is;

overwegende dat Nederland zich eraan heeft gecommitteerd om in OESO-verband en in Europees verband voorop te lopen in de aanpak van internationale belastingontwijking;

overwegende dat landen als Ierland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en ook Nederland nog steeds gebruikt worden als schakel voor omvangrijke rente- en royaltystromen naar belastingparadijzen als Bermuda en de Kaaimaneilanden;

overwegende dat dit ten koste gaat van de belastinginkomsten van andere landen en ontwikkelingslanden in het bijzonder;

verzoekt de regering, zich in te spannen om in Europees en OESO-verband te komen tot maatregelen om te voorkomen dat rente- en royaltystromen naar belastingparadijzen gaan, waaronder een bronbelasting, hierover de Kamer later dit jaar te rapporteren, en in geval die inspanningen niet tot resultaat leiden te bezien of eenzijdige invoering door Nederland mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot