Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201525087 nr. 91

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN KLAVER

Voorgesteld 5 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op dit moment geen bruikbare definitie bestaat van het begrip «belastingparadijs»;

constaterende dat er op dit moment jurisdicties zijn waar niet of nauwelijks belasting wordt geheven;

verzoekt de regering, het begrip «belastingparadijs» te definiëren, aan de hand daarvan een lijst op te stellen met belastingparadijzen en de Kamer daarover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Klaver