Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201525087 nr. 90

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 90 MOTIE VAN HET LID MERKIES C.S.

Voorgesteld 5 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat openheid over de belasting die multinationals betalen van belang is om te kunnen oordelen over hun fiscale positie ten opzichte van die van andere belastingbetalers;

overwegende dat publieke country-by-country reporting reeds is ingevoerd voor banken en bedrijven in de extractive industries;

verzoekt de regering, zich er in Europees verband voor in te zetten dat ook andere bedrijven hun belastingafdracht aan landen openbaar moeten maken, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Klaver

Schouten