Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201125087 nr. 9

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN BRAAKHUIS

Voorgesteld 28 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering in het fiscaal verdragsbeleid aangeeft dat Nederland uitdrukkelijk wil bijdragen aan internationale fiscale transparantie;

constaterende, dat multinationals tot op heden niet hoeven aan te geven hoeveel belasting ze in elk land betalen;

constaterende, dat deze informatie wel beschikbaar is bij bedrijven;

constaterende, dat Nederland actief betrokken is bij multilaterale initiatieven op het gebied van de voorschriften voor country-by-country reporting;

verzoekt de regering zich ervoor in te spannen dat country-by-country reporting de internationale norm wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Braakhuis