Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201525087 nr. 89

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 89 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 5 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Europees parlement onderzoek gaat doen naar belastingontwijking, via de bijzondere commissie fiscale rulings, en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect;

verzoekt de regering, aan dit onderzoek volledige medewerking te verlenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver