Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201525087 nr. 87

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 87 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN KOOLMEES

Voorgesteld 5 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met een Europese grondslag voor de vennootschapsbelasting de mogelijkheden om de afdracht van vennootschapsbelasting te ontwijken, aanzienlijk zullen afnemen;

verzoekt de regering, zich in Europees verband hard te maken voor één Europese grondslag voor de heffing van winstbelasting bij bedrijven, met als uitgangspunt dat de winsten worden belast in het land waar de waarde wordt gecreëerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Koolmees