Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201425087 nr. 68

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 68 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 18 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat volgens de normen van de OESO momenteel geen enkel land wordt aangemerkt als belastingparadijs;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat de definitie van het begrip «belastingparadijs» in OESO-verband wordt aangescherpt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies