Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201425087 nr. 62

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN MERKIES

Voorgesteld 18 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, zich op Europees niveau ervoor in te spannen dat alle aanbevelingen uit het actieplan «bestrijding belastingfraude en belastingontwijking» van de Europese Commissie door de lidstaten in nationale wetgeving geïmplementeerd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Merkies